trang bạn hữu – thơ Cung Vĩnh Viễn

 

Gởi bạn phương xa

Mày vẫn làm thơ được đó sao?
sáng nay mở máy check e-mail
đã toan delete như thường lệ
chợt thấy tên mày vắng đã lâu

Tưởng mày đã rửa tay phong kiếm
gác bỏ ngoài tai chuyện thị phi
viết lách cũng như là khẩu nghiệp
giang hồ ân oán để làm chi

Đọc thơ mày thấy buồn tê tái
lòng già như suối cạn cằn khô
sỏi đá lấy đâu ra nước mắt
khóc đời hữu hạn trước hư vô

Như tiếng kêu thương cuối cuộc đời
mày đem san sẻ những buồn vui
lời thơ cảm lắm nhưng mà cũng
chua chát bao nhiêu những tiếng cười

Bức tranh vân cẩu muôn đời ấy
biếm họa thêm thì cũng thế thôi
chữ nghĩa có hồn và tạo nghiệp
cầm bằng theo gió cuốn mây trôi

Thơ mày cũng nhắc xuân rồi tết
hỏi rằng xứ lạnh có gì vui
cứ hỏi lòng mày thì cũng biết
đâu có cần tao phải trả lời.

Cung Vĩnh Viễn

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *