trang bạn hữu – thơ phan thị ngôn ngữ

 

 

              Tuổi Thu Phai

 Thu lại về trên những lá thu phai
giọng chim hót trong vườn thưa thớt vắng
ngày vàng phai – rơi rớt vài giọt nắng
lòng chao nghiêng xô đổ những ân tình

Đưa tiễn người – ta chỉ biết lặng thinh
không gõ mạn thuyền ca bài tống biệt
không qua sông – nhưng hình như nước xiết
cuốn hồn đau dìm đến cõi khôn cùng

 Như thú lạc rừng – nỗi nhớ trên lưng
biết về đâu khi mùa tình đã hết
như côn trùng vẫy vùng giây phút chết
chẳng thể thoát ra được khỏi vũng lầy

 Thu lại về theo chút gió heo may
khan tiếng dế giữa vườn đêm tẻ nhạt
ta đứng mãi bên trời xưa đổ nát
vọng từ đời gió bạt tuổi thu phai

Phan Thị Ngôn Ngữ

 

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *