trang bạn hữu – thơ Quan Dương


CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ RẤT DỄ QUÊN
 ( Xin tặng cho những ai còn nghĩ đến những  thương phế binh VNCH .
Cảm kích ngày Tri Ân Thương Phế Binh VNCH năm 2015 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn )

Có những điều đáng nhớ rất dễ quên
Nếu không có những cơn gió vô tình nhắc nhở
Quê hương mình sau cuộc đổi đời tủi hổ
là bóng tối đêm đen
Khi ánh điện đường soi rọi kiếp phù vân
Không biết sẽ về đâu những con người mang đôi nạng gỗ
Một phần thịt xương
Bỏ lại nơi nào trên chiến trường quá khứ
Tổ quốc đâu rồi ? Ai còn nhớ đến ai ?

Có những điều đáng nhớ rất dễ quên
sẽ trôi qua . Trôi qua
âm thầm giữa lòng trang lịch sử
Những chiến tích hào hùng bất tử
Giờ đã đâu rồi . Có cũng như không

Về đâu ?
Sao lại quên điều đáng nhớ
Con chim xa rừng còn thương cây khóc tổ
Người có cội nguồn sao nỡ đành quên
Cuộc sống xứ người có vị đắng quê hương
Nếu tính lỗ lời sau nhiều năm mất nước

Những cơn gió đổi đời tủi nhục
Khắc cốt ghi lòng dù phải tha hương
Giờ tóc đã bạc màu giữa sự lãng quên
Nhưng không thể quên điều đáng nhớ

Các anh là những thương binh
với vết thương lòng nhức nhối
bị bỏ lại bên lề khi lịch sử sang trang
Một hạt muối chân tình
không làm mặn đưọc đại dương

Nhưng thà có còn hơn không có
Các anh đã làm điều dễ quên thành đáng nhớ

 Quan Dương

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *