One thought on “Audio Book: Trên Chiến Trường Xưa

  1. Đỗ Phú thịnh

    Cám ơn tác giả đã cho lớp hậu sinh của VNCH và nhất là những lớp người dân Kontum biết đến những người lính Sư Đoàn 23 BB .Với người dân Phương Nghĩa, họ là những anh hùng luôn ở trong lòng người dân Phương Nghĩa chúng nói riêng và người dân Kontum nói chung …

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *