One thought on “Audio Book: Rừng Khóc Giữa mùa Xuân

  1. Thế T. Nguyễn

    Lần đầu tiên, tôi tình cờ gặp đại úy Ninh trên chuyến trực thăng từ Banmêthuột về Sông mao vào khoảng 1970-1971. Không ngờ sau mấy mươi năm ông trở thà̀nh nhà văn ( Nếu ông không nhận mình là nhà văn thì cũng nể nhau mà rán nhận vậy). Ông viết nhiều truyện nhưng tôi thích nhứt là truyện ” RKGMX ” với tình tiết cảm động, súng, đạn, máu và nước mắt chen lẫn nhau. Đọc giả không kềm được nước mắt vì thương cảm. Nếu có điều kiện, đem truyện dựng thành phim chắc chắn thành một phim hay.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *