One thought on “Audio Book: Chuyện Một Người Bạn Học

  1. Nguyễn Văn Anh

    An Ninh ơi, hầu hết những trang viết của anh tôi đã đều đọc nhưng bây giờ được nghe Thu Sương đọc lại thấy rất hay. Tôi cũng là dân Võ Tánh Nha Trang, học sau anh. Rất vui khi nhớ lại lần anh về Nha Trang tôi đã cùng với anh và Đoàn Ứng Viên lên nhà anh Liễu trên Thành nhậu. Không biết anh còn nhớ không?? Chúc anh và gia đình sức khỏe, an vui. Riêng anh phải khỏe để viết nhiều hơn, hay hơn anh nhé

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *