Xin tưởng niệm và tri ân những người lính VNCH đã hy sinh cho Chính Nghĩa

XIN TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN

những Người Lính VNCH đã hy sinh để dân chúng miền Nam Việt Nam được sống hơn 20 năm trong Tự Do – Dân Chủ – Nhân Bản – Phú Cường, và để cho những thế hệ hôm nay hiểu được rằng:
Cuộc Chiến Đấu Của Họ Thực Sự Có Chính Nghĩa.

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *