trang bạn hữu – Lương Mỹ Trang – thơ tháng tư

 

thơ tháng tư

 

THÁNG TƯ, VẾT THƯƠNG MỞ

Ta gởi bên trời vòng tang khó
Lấp lại hồn hoang huyệt cạn, lòng
Rưng rưng chén rượu đầm chân mộ

Người cạn cùng ta cả núi sông

Cách xa sông núi sao cháy bỏng
Lửa ở Khe Sanh , lửa Bình Long
còn chưa phai được màu khói súng
Ta với người phai chửa ước mong

Nỗi buồn một tháng trời tao tác
Cả một đời dân tộc về đâu
Đời ta gãy cánh chim trời bạt
Đời của người nơi đáy mộ sâu

Bây giờ chốn cũ ra dâu biển
Còn vẫn ta, người dấu lửa binh
Túy ngọa sa trường đêm tiễn biệt
Danh tiếng muôn đời sá tử sinh

Tháng Tư vết cắt chưa hề khép
Ai nỡ phai hơi rượu tiếp thù
Thù nhà nợ nước tròn bao kiếp
Vẫn cứ gươm mài đến thiên thu

Tháng Tư khắc lại màu bia mộ
Mong một ngày mai dựng cõi bờ
Sá gì sống chết như hơi thở
Vẫn đậm niềm tin rực sắc cờ .

Lương Mỹ Trang

 

THÁNG TƯ, GỞI NGƯỜI BÊN ẤY

Gởi người bên ấy, Tháng Tư
Trái tim tổ quốc vọng từ sử xanh
Hồn anh linh gió sa trường

Lẩn quanh tiếng đạn vụt từng thinh không
Tàn hương rải bụi cuộn vòng
Đăng đồ lỗi hẹn trùng phùng kiếp nao *
Bể dâu cuộn sóng ba đào
Phúc âm tiễn cuộc binh đao miên sầu
Tháng Tư mở vết cắt sâu
Loang dài chiến cuộc một màu tang thương
Kể từ năm tháng đoạn trường
Trái tim gởi lại quê hương chôn vùi.

   Lương Mỹ Trang
Tháng Tư Đen 2017

* thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
hỏi ngày về chỉ độ đào bông ( Chinh Phụ Ngâm)

———–

 

 

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *