chim quyên ăn trái nhãn lồng

(tặng Quan Dương)

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Mà sao trong dạ vẫn còn vấn vương
Ngày xưa, nói dối – không thương
Cớ sao lại vận tơ vương vào lòng ?

Bảo người thôi chớ chờ mong
Ta về giữ kỹ thư hồng người trao
Gặp người giữa giấc chiêm bao
Lia thia trong chậu xanh xao nỗi buồn

Xưa – người mến lá sân trường
Giờ – ta đắm đuối trong vườn thơ ai ?
Sông Dinh nào chảy làm hai
Ðể cho con sáo nhớ hoài bến đưa

Hôm nào trở lại trường xưa
Dường như trời đất cũng vừa đổi tên
Con đường “quốc lộ” chênh vênh
Ta đi, đi giữa bồng bềnh nhớ nhung..

phạmtínanninh

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *