Category Archives: Truyện

Truyện

Bá Hòa

   (Riêng tặng Bá Hòa  NVX) Phạm Tín An Ninh      Trên chiến trường, hầu hết các cấp chỉ huy đều có một danh hiệu truyền tin riêng. Hoặc… Read more »

sau cuộc biển dâu

  (câu chuyện từ một bộ quân phục) Phạm Tín An Ninh Tôi gặp và quen anh trong một trường hợp khá bất ngờ, có thể nói là hơi kỳ… Read more »

sắt son

SẮT SON Phạm Tín An Ninh    Không ngờ tôi lại là người bưng tấm ảnh chị Ngà theo sau quan tài của chị. Và cũng chính tôi là người… Read more »